Геометрия

1

Үшбұрыштың тамаша нүктелері

2

7-сыныпта өткенді қайталау

3

Берілген теңдеуі бойынша шеңбер салу

4

Жазықтықтағы координаталар әдісі

5

Жазықтықтағы тікбұрышты координаталар жүйесі

6

Кіріспе.Тақырып жоспарларымен танысу

7

Кесінді ортасының координаталарын табу

8

Кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координаталарын табу

9

Көпбұрыш ауданының анықтамасы мен қасиеттері

10

Мәтін есептерді шығару

11

Негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер

12

Параллелограмм, ромб, тіктөртбұрыш, шаршы және олардың қасиеттері мен белгілері

13

Параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану

14

Сыныптағы геометрия курсын қайталау (6 сағ)

15

Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу

16

Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрыштарының тригонометриялық функциялары. Пифагор теоремасы

17

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау

18

Трапеция, оның түрлері мен қасиеттері. Трапеция мен үшбұрыштың орта сызықтары

19

Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары

20

Фалес теоремасы. Пропорционал кесінділер

21

Фигураның ауданы және оның қасиеттері