Геометрия

1

Геометрия пәніне кіріспе. Геометрия құрылымының аксиоматикалық тәсІлі

2

Үшбұрыштар