Геометрия

1

Кіріспе. Оқулықпен танысу.

2

Өзіңді тексер! Қайталау сұрақтары.