матеатика

1

Жай бөлшектер және аралас сандарды көбейту

2

Жай бөлшектерді көбейту және бөлу